Emisja TV

W ramach emisji programów telewizyjnych oferujemy usługi w zakresie:

  • dzierżawy serwerów emisyjnych
  • kolokacji serwerów emisyjnych
  • szkolenie z obsługi serwerów emisyjnych
  • przygotowania pod dystrybucję sygnału do sieci kablowych

Umowa dzierżawy

Dzierżawimy serwery emisyjne dla nadawców telewizyjnych. W skład usługi wchodzi:

  • przygotowanie serwera emisyjnego do pracy
  • szkolenie z obsługi (wrzucanie materiałów, tworzenie playlisty)
  • kolokacja w naszej serwerowni

Koszty ustalane są indywidualnie w zależności od oczekiwanego efektu końcowego (rodzaj emitowanego sygnału, dodatkowe moduły itp.).

Kolokacja serwerów

Oprócz kolokacji serwerów dzierżawionych u nas, oferujemy kolokację maszyn naszych klientów. Usługa polega na umieszczeniu w naszej serwerowni maszyny emisyjnej i przygotowanie jej do nadawania w sieciach kablowych i w Internecie (w zależności od potrzeb).

Koszty ustalane są indywidualnie, w zależności od wielkości maszyny, zużycia energii, oczekiwanego zakresu bezpieczeństwa itp.